VÝSLEDKY SSB LIGY ZA SRPEN 1993 = 0893
       
    QRO             QRP    
       
    1. OK2PTW 48x36=1728  1. OK1HPP 42x32=1344 
    2. OK1JPO 48x35=1680  2. OK2KWL 38x28=1064 
    3. OK1MAA 48x34=1632  3. OK2PAQ 27x22= 594 
      OK2BEV        4. OK1FJX 20x17= 340 
    4. OK1OMZ 45x36=1620   
      OK1WGW   
    5. OK1DQP 46x34=1564 
      OK2UED   
      OK2PJW   
    6. OK1TD  47x33=1551 
      OK1ARN   
    7. OK1PEG 45x34=1530 
      OK2BJK   
    8. OK2BEH 45x33=1485 
      OK2SMS   
    9. OK1MIZ 46x32=1472 
    10. OK1ATX 44x33=1452 
      OK1MNV   
    11. OK1FGY 44x32=1408 
    12. OK1KZ  43x32=1376 
    13. OK1FOI 45x30=1350 
    14. OM3TDU 41x32=1312 
    15. OK1EV  43x30=1290 
    16. OK1DRU 42x30=1260 
    17. OK2BHQ 39x31=1209 
    18. OK1DBF 39x30=1170 
    19. OK1JVS 40x29=1160 
    20. OK1KMP 38x30=1140 
    21. OK1ARQ 37x30=1110 
    22. OK2BBQ 39x28=1092 
    23. OK2PDZ 27x23= 621 
   
    CELKEM 31 STANIC    
   
  Hodnotit toto kolo mohu pouze sprostředkovaně, protože jsem se 
  sám nemohl zúčastnit. Budu tedy citovat některé vaše poznámky 
  : OK1DQP - mám předběžný návrh, až opět přejdeme na zimní čas , 
  aby se soutěže konali stále od 06-08 hod MČ jako je to ted v 
  létě ? $$$ OK2UED - V průběhu a po skončení závo
  du jsem se setkal s názorem, že by stačilo stanovit dobu kratš 
  í. Slyšel jsem názor: vyjel jsem až v 7 hodin, stanice se na m 
  ně úplmě dořvávali a v tom pajlapu jsem udělal to, co každý už 
  od 6 hodin. Já osobně tento názor nezdílím. Závod je závod a p 
  okud toto řekne drtivá většina zúčastněných potom nemá cenu vů 
  bec něco pořádat. Mám dojem, že si někteří naší operátoři ješt 
  ě nestačili všimnout, že už je rok 93 a nežijeme za dob Svazar 
  mu. A ted ještě malou poznámku. Domnívám se, že pokud v určen 
  ém kmitočtovém segmentu závodu
  pracují stanice, které nejedou závod, není nutné se jich vehem 
  entně dožadovat o dání bodu. Stalo se totiž, že tyto stanice n 
  ěkomu bod dají, někomu ne. To záleží už jen na tom, jak je dož 
  adovatel bodu neodbytný a jak mu jsou slova o hamspiritu cizí. 
  Nebo snad je věta o čestném prohlášení ve vyhodnocení závodu p 
  ouhou nic neříkající frází ? Nebudu toto
  již dále rozvádět. To je věcí každého jak se zachová. Závěrem 
  pouze za svou osobu mohu konstatovat, že je to dobré spestření 
  operátorské činnosti. $$$ OK1ARN - Zkusil jsem to poprvé a zdá 
  se, že to bude jednou měsíčně příjemné fonické vzrušení. Účast 
  níci budou přibývat, mně se ptaly 3 stanice na podmínky (nic o 
  tom nevěděli) a příště to pojedou. $$$
  OK1WGW - nebylo by vhodné udělat tomu větší reklamu, udělat 
  dvě etapy po 1 hodině ? $$$
  Tolik tedy z vašich připomínek. Podle skušeností s vyhodnocová 
  ním KV PA mohu zobecnit asi takto: Podmínky SSB ligy byly zámě 
  rně určeny stejné s PA aby bylo možno provádět srovnávání výsl 
  edků, dále změny v platných pravidlech někteří
  zaregistrují až s ročním prodlením, přesto že je v našem sprav 
  odajství minimálně jednou měsíčně opakujeme. Propozice jsem po 
  slal i do časopisu AMA. Kdo má zájem, může je ode mne dostat v 
  psané formě, případně i dostávat výsledkovou listinu na svoji 
  adresu. Nezapomínejte však na SASE.
  Nejbližší kolo SSB ligy bude 4.9.93. Nezapomeňte poslat 
  obratem svá hlášení, abych je dostal čas. Protože 5.9. bude
  také KV PA a mnozí z vás pojedou pouze jednu soutěž, nezapomeň 
  te řádně označit, kam mají být vaše hlášení zařazena, aby nedo 
  šlo k omylu !! V minulém měsíci to nebylo vždy na první pohled 
  jasné !!
  Těším se se všemi na slyšenou v co nejhojnějším počtu a také
  samozřejmě doufám v záplavu hlášení.
             vyhodnotil : Karel OK1HCG  23.8.1993

Konverze do HTML OK1ZIA