VÝSLEDKY SSB LIGY Z 6.11.1993

   -------------------------- 
         QRO       
   --------------------------                
    1. OK2BEV  45x32=1665     16. OK1FGY  16x16= 256 
    2. OM3TDU  41x36=1476     17. OK1JVS  17x15= 255 
    3. OK1MNV  42x32=1344     18. OK1FOG  15x15= 225 
    4. OK2SMS  37x30=1110     19. OK1EV  16x14= 224 
    5. OM3FON  37x29=1073     20. OK1DBF  14x14= 196 
    6. OK1TD  31x27= 837       OK1FFA        
    7. OK1DQP  29x25= 725     21. OK1ARQ  15x13= 195 
    8. OK1HCG  28x25= 700     22. OK1HFP  11x11= 121 
    9. OK2BAQ  26x25= 650    ------------------------- 
    10. OK1ARN  24x21= 504       celkem 26 stanic   
      OK1MYA           ------------------------- 
      OK2BBQ        
    11. OK1JPO  24x20= 480    ------------------------- 
    12. OK1KZ  18x18= 324         QRP       
    13. OK1FOI  17x18= 306    ------------------------- 
      OK2BJK           1. OK1AMM  19x15= 285  
    14. OK1FRR  19x15= 285                 
    15. OL5 PLZ 17x16= 272    ------------------------- 
   -------------------------- 
  Připomínky vyhodnocovatele:
  Protože probíhá KV PA a SSB LIGA s odstupem 24hod., lze tyto 
  poznatky aplikovat bez dalšího rozlišování. Tedy první hodina
  byla poznamenána značným útlumem v rámci OK-OM, ale bylo zde
  dost signálů, pro nás až rušivých, které přicházely z oblasti
  USA, kde probíhal rovněž nějaký závod. Dá se říci, že dobré 
  podmínky panovaly až v posledních 30 minutách.
  Již po dvakrát jsem vyzýval k reakci na případnou změnu 
  začátku PA a SSB ligy, avšak až od roku 1994 !! Ke svému 
  překvapení zjišťuji, že někteří lidé si provedli změnu už 
  nyní. Vypovídá to cosi o komunikaci mezi amatéry a toku 
  informací mezi nimi. Zde si ale nemohu odpustit, abych vás 
  neupozornil na to, jakým způsobem provoz na pásmech probíhá a
  je jedno, jestli se jedná o SSB nebo CW. Zkuste se někdy 
  poslouchat a počítat slova obsahující užitečnou informaci. Zě
  se rozmáhá i volání CQ na FM převaděčích, je věc hrůzná ale
  bohužel pravdivá. Nu a CW provoz s odchodem starých kovaných 
  hamů, třeba blahé paměti Milana OK2PAW, také chřadne. Dá se
  vysledovat určitá spojitost s tím, že koncese OL dříve přeci
  jenom k určité zručnosti přispěly, a tyto stopy jsou poznat.
  Někdo ale může namítnout, že dnes v době nástupu digitální 
  komunikace je telegrafie věcí starožitnou a přežitou. To by 
  ale byla debata ke kulatému stolu, ovšem s napěněným velkopo-
  povickým kozlem v pohotovostní poloze!!
  Než dám slovo vašim douškám v hlášeních, chci znovu, opět a
  zase opakovat:
  Pište hlášení čitelně, je to děs některá luštit a opravovat
    špatné výpočty výsledku !!
  Pište hlášení na lístky rozměrů QSL, nebo na čisté strany
    vašich QSL, které jste při vypisování pokazili.
  Pište do hlášení všechny požadované údaje !!
  Pokud hlášení posíláte na jednom korespondenčním lístku, 
     snažte se to napsat tak, abych rozstřižením dostal dvě
     kompletní hlášení. Zě bude č.p. přestřiženo, mi nevadí!!
  KV PA není součástí SSB ligy ani naopak, jedná se o dva zcela 
     samostatné závody, které však mají stejného pořadatele a 
     skoro stejné podmínky. Účsast v nich je věcí zájmu a 
     amaterské pospolitosti, v žádném případě nás nenapadlo
     pořádat je pouze pro OK amatery. Myslím, že nás ani není
     tolik, jak v Čechách tak na Slovensku, aby to bylo pro
     někoho přínosem. Raději jsem na 10.místě z 50 stn. než
     na 5.z 10.!!
  A nyní vaše připomínky jednou větou:
   OK2PTW vesele závodil i po konci PA !!  OM3EK
   Jsem proti změně času konání PA. OK1AKJ
   Čas neměnit, alespoň se 1.hod prospím. OK1DVX
   Ještě nikdo neuvažoval půl roku jet na 160m a druhou na 80m
   někdo by křičel, jiný by to uvítal.  OK2BEV
   Ve SR začal závod s velice podobnými podmínkami jako má 
   naše LIGA a PA. Zdá se mi, že se budou amat. v obou 
   republikách vzdalovat, nebo to špatně vidím ? OM3FON
  Podle  ohlasů  ve  vašich  hlášeních  to  s  největší 
  pravděpodobností asi dopadne tak, že oba závody budou mít své
  doby konání celoročně změněny na O6-08 místního času. Hned
  lednové kolo SSB ligy však bez ohledu na začátek bude prubíř-
  ským kamenem - 1.leden je Nový rok !?
        Tedy poslední informace zní : 4.12. kolo SSB ligy
                       5.12. kolo KV PA
  Na slyšenou se těší OK1HCG 22.11. 1993 

Konverze do HTML OK1ZIA