VÝSLEDKY SSB LIGY Z 1.1.1994

   -------------------------    ----------------------- 
         QRO               QRP      
   -------------------------    ----------------------- 
    1. OK1JPO  36x31=1116     žádné hlášení nedošlo
    2. OK1KZ  32x28= 896 
      OM3TDU        
    3. OK1WGW  34x26= 884 
    4. OK2BJK  33x27= 881 
    5. OK1FOI  32x27= 864 
      OK2BAQ        
    6. OM3FON  31x27= 837 
    7. OK1FGY  30x27= 810 
    8: OK1DQP  31x26= 806 
      OK2UED        
    9. OK1DBF  28x28= 784 
    10. OK2VVN  30x26= 780 
    11. OK1MNV  29x26= 754 
    12. OK1DRQ  24x22= 528 
    13. OK1JVS  22x20= 440 
    14. OK1DRU  20x19= 380 
    15. OK1DLB  20x16= 320 
    16. OK1MYA  16x16= 256    Pozdě došlé hlášení:
    17. OK1HCH  15X16= 240      14./19.1.1994
    18. OK1AFY  14x14= 196    QRO OK1AMM 35x29=1015 b.
    19. OK1ARQ  9x 8= 72 
   ------------------------- 
     celkem 22 stanic   
   ------------------------- 
  Připomínky vyhodnocovatele:
  Říká se, že 100x nic  umořilo osla. Přesto si ale nemohu 
  odpustit opakování některých zásad, které vám usnadní práci v
  KV PA nebo v SSB lize, mě pak také následně vyhodnocování .
   Nuže:
  - používejte výzvu, která je v propozicích,
  - laďte se přesně na QRG stanice, kterou chcete volat, pokud 
   jste o 500 Hz UP/DWN, nemusíte být vůbec slyšeni
  - dodržujte segmenty určené propozicemi i doporučeními IARU 
   pro vnitrostátní závody a soutěže, ty, kteří se neúčastní, 
   prosím o přeladění, pokud jim závodní provoz vadí
  - skuste si potvrzovat správně přijatý kód zopakováním
   vaší protistanici, třeba jenom okr. znaku, v některých
   závodech se vám to potom bude hodit
  - vyměňovaný kód sestává ze 6 znaků morseovy abecedy, a v 
   závodě není nutné před něj a za něj zařazovat oba úplné 
   volací znaky, dosti to zdržuje a ani PP to nevyžadují
  - hlášení pište čitelně, přehledně, uvádějte všechny nutné
   údaje a hlavně správný název závodu, kterého jste se 
   zůčastnili, KV PA a SSB liga jsou samostatné aktivity
  - nebojte se a zopakujte si násobilku, občas vaše výpočty 
   nesouhlasí
  - nebojte se napsat svoje připomínky a názory, je to věc 
   normální, jenom u nás na to asi nejsme zvyklí.............
  Nyní tedy k vlastnímu hodnocení:
  Osobně se obdivuji těm, kteří se na 1. ledna 1994 ráno 
  připravili tak, že se pustili do SSB ligy. Klání nemělo ten 
  obvyklý spěch a shon po nových stanicích, bylo dost času na 
  blahopřání i na to, udělat slušný výsledek.
  Já sám jsem nedokázal přemoci svou lenoru a vstát včas, 
  přesto že jsem silvestrovské oslavy nijak nepřeháněl. Byl to
  ode mne tentokrát zkrátka " ručník do ringu ".
  Když jsem si rozmýšlel, jak začít dnešní hodnocení SSB ligy a
  KV PA, řekl jsem si, že bude nejlepší reagovat na jednotlivé
  vaše příspěvky. Do tohoto kola neposlal hlášení OK1ARN, ale
  poslal mi přesto dost obsáhlý příspěvek. Píše: " Musím se 
  omluvit, že tentokrát neposílám hlášení z KV PA, ač jak víš,
  jsem pravidelným účastníkem a příznivcem. Myslel jsem si, že
  budu moci jet oba závody paralelně jako tehdy s HP. Tentokrát 
  však vznikal nesmírný zmatek, řada stanic bez zkušeností z 
  takových závodů nerozuměla oběma předávaným kódům a nebylo 
  jasné, když mi někdo odpověděl kódem 599001ABC, zda tím míní 
  taky kód pro PA a podobně. Myslím, že bude tentokrát v 
  udávaných výsledcích řada nesprávností. Nechtěl jsem si skóre 
  zvyšovat pomocí nejistých QSO, a nechtěl jsem přispět k 
  neregulernosti tohoto kola PA. Proto jsem - ač s těžkým 
  srdcem, když už mě taky na TEST PA nikdo nevolal (respektive 
  když mě na moje TEST PA volají a dávají kód pro 100CS ), 
  vzdát se pro tentokrát PA a dojet to jen v závodě 100CS. 
  Nevím, jak jsi to viděl Ty, ale jsem zvědav, co o tom řekneš 
  ve zprávách. Vím že jsi v jakési komisi smíšeného složení pro 
  KV testy, tak si myslím, že bys tam měl prosadit, aby toto 
  se už vícekrát neopakovalo. Vždyť jsou termíny volné a tak 
  záleží na dohodě, kam se co posune. Pro tentokrát můžeme jen 
  litovat, jak to dopadlo a myslím, že toto kolo nebude ve 
  výsledcích rozhodně O.K. "
  Že jsem to viděl, tedy vlastně slyšel stejně, o tom nelze 
  pochybovat. Sám jsem si pro jednoduché vyřešení tohoto 
  dilematu určil postup, že pro PA budu samozřejmě započítávat 
  všechna QSO, ve kterých dostanu všechny údaje, potřebné pro 
  vypočítání výsledku. Tedy kód 599001ABC mě stačí a QSO jsem 
  počítal do  PA. Jak to  ale bude fungovat  na straně 
  vyhodnocovatele závodu 100CS, mě nechává klidným a je to jeho 
  problém, zda toto QSO započítá, když bude chybět číslo 
  spojení. Odpověď na tuto otázku uvidíte vy, kteří dostanete 
  zpátky potvrzené deníky ze závodu od OK2QX. Že mnoho držitelů
  op. třídy B / někdy i A / není schopno zereagovat, pokud 
  slyší něco jiného než očekávaný RST, je už pro mne známou 
  věcí a nošením dříví do lesa. Mnohokrát jsem se o tom na 
  tomto místě zmiňoval. Věřím ale tomu, že snaha zlepšit se zde
  přinese i určité změny. Vždyť i proto pořádáme naše PA na KV. 
  Předejít zmatkům lze. Není přeci vyjímkou, že některý víkend 
  probíhá současně několik závodů současně, přesto si soutěžící 
  vyberou potřebné protistanice. Musí být ovšem jasné, že je 
  třeba používat při volání výzvy do závodu stanovené, jasně 
  formulované volání. Což se však v případě závodu 100CS 
  nestalo - alespoň já jsem přes opakované čtení propozic nic 
  neobjevil. A k mému členství v " komisi " krátce:
  Bylo to zatím jednorázové a první setkání lidí, zajímajících 
  se nebo organizujících KV aktivity. O výsledku si myslím, že 
  není nijak světoborný, i když mi ale na druhou stranu alespoň 
  pomohl seznámit se osobně s některými amatéry a poznat jejich 
  náhled na tyto a některé další problémy amaterského života.
  Bohužel, právě při této schůzce v prosinci 93, krátce před 
  jejím skončením jsem si v AR přečetl, že ČR - OK2QX vzhlašuje
  na 2. ledna již zmiňovaný závod. Tedy stejný člověk, který 
  svolal a řídil naši schůzku, která měla právě těmto zmatkům
  zabránit !?
  Názor, že by se měl v tomto případě KV PA vypustit, musím 
  kategoricky odmítnout ! Že jde věci řešit, je příklad OM-A-C.
  Další příspěvek je od OK1ICM:" Zůčastnil jsem se i OK závodu
  ale podružně, preferoval jsem PA. Takovéto kolize jsou k 
  ničemu. Je nás pár, rok je dlouhý a nedokážeme se domluvit."
  K tomuto názoru mohu jen opakovat předešlé.
  OM3CAZ píše: " Dr Karle prosím o info čo bude s PA TEST a 
  proč se jedou dva závody paralelně, ani nevím co to bylo za 
  druhý závod, ak múžeš dej  mi vědět, čím skor, 2.1. byly 
  zmatky."
  Že mnozí z vás neví, že se jede víc závodů, to je pro mne 
  stará vesta. Já sám jsem si nikdy nemyslel, že bych se 
  dozvěděl o všem, co se na pásmech děje. Stačím také zachytit
  jenom zlomek aktivit a tak to znamená mít oči/uši otevřené a
  zajímat se, jiný lék nebo rada na to asi není.
  Pravidelný účastník PA, OK2LN mi píše: "Kormidelníci českých
  radioamatérů se zase vyznamenali. Změna termínu-času je sice 
  dobrá, ale asi zbrklá, když ani AR 12/93 ji nepostihlo nebo 
  se ani v tom nejste schopni domluvit.
  Mimochodem, výsledek ani jediného PA/93  jsem se nikde 
  nedočetl."
  Nepovažuji se za žádného kormidelníka, i když se snažím k 
  různým  věcem  přistupovat  aktivně,  pomoci  kde mohu. 
  Zveřejňování výsledků v AR se mi nezdá aktuální, a co je 
  podstatné, redakce AR má profesionální redaktory a (mimo jiné 
  také jsou to radioamatéři) neprojevila zájem o tyto informace
  přesto zkusím v tomto směru něco podniknout. Od roku 1994 má
  o výsledky zájem redakce AMA magazinu. Budu jim tedy výsledky
  posílat. Do všeho ale zasahuje matematika - nevím, jak se zde
  protne množina účastníků PA a SSB ligy s množinou zájemců o
  výsledky, a dále s těmi, kteří AMA mag. odebírají. Zdá se mi 
  docela dostačující v současné době zveřejňovat výsledky v 
  našich zprávách, nebo je zájemcům posílat poštou. Rovněž pro
  ostatní spolkové satnice to lze, tato nabídka trvá již čtvrtý
  rok ! Stačí si poslat SASE.
  Poslední příspěvek je od OM3EK. Jeho lístek jsem několikrát 
  obrátil a hledal pravidelné postřehy. Vše co tam totiž stálo,
  stačí na závěr mého dnešního hodnocení:
                        " ŠKODA REČÍ !"

   17.1. 1994          zpracoval Karel Křenek OK1HCG 

Konverze do HTML OK1ZIA