VÝSLEDKY SSB LIGY 6.8.1994

               QRO
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   1. OK2PDZ  97x59=5723    31. OK1DLA  68x45=3060
   2. OK1JPO  87x56=4872    32. OK1DQP  64x47=3008
   3. OK2BEH  82x56=4592    33. OK2BJK  66x44=2904
   4. OK1AUC  83x51=4133    34. OK1OPT  67x43=2881
   5. OK2BEV  82x52=4264    35. OK2BGE  64x43=2752
   6. OK2BAQ  76x56=4256    36. OK1DRR  61x42=2562
   7. OK2XA  80x53=4240    37. OK1ARQ  54x47=2538
   8. OM3CLK  74x57=4218    38. OK1KOU  57x44=2508
   9. OK1FGY  78x54=4212    39. OK5SAZ  56x40=2240
     OM3YAD  81x52=4212    40. OK1TD  54x41=2214
   10. OK1DIG  79x52=4108    41. OK1DCE  55x40=2200
   11. OK1EV  78x52=4056    42. OK1JVS  52x41=2132
   12. OK2SMS  75x53=3975    43. OK2VVN  53x37=1961
   13. OK2VH  76x52=3952    44. OK1IAL  49x38=1862
   14. OK1DXI  78x49=3822    45. OK1KCF  47x37=1739
   15. OK1ARD  76x50=3800    46. OK1UHZ  47x35=1645
     OK1DOY          47. OK1FVV  44x32=1408
   16. OK1KZ  73x52=3796    48. OK1MNV  37x32=1184
   17. OM3TDU  75x50=3750    49. OK1SVS  39x29=1131
   18. OK2BBQ  70x53=3710    50. OK1MSP  36x29=1044
   19. OK1DTP  71x52=3692    51. OK1FJB  23x23= 529
   20. OK1DPL  68x54=3672      celkem 55 stanic
   21. OK1ONA  71x51=3621
   22. OK2AJ  70x51=3570
   23. OK1DBF  66x54=3564         QRP
   24. OK1DKS  74x48=3552    ++++++++++++++++++++++++
   25. OK2BKP  71x47=3337    1. OK1AMM  70x48=3360
     OK2BPY           2. OM8RA  49x39=1891
     OK2PVG 
   26. OK1HFP  68x48=3264
   27. OK2PKX  67x48=3216
   28. OK1SZZ  69x46=3174         SWL
   29. OK2BSP  66x48=3168    +++++++++++++++++++++++
   30. OK1MYA  68x46=3128      OK1-34604 21x17=357

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


   Připomínky k výsledkům za srpen 94:
  Byl jsem překvapen, kolik stanic se zůčastnilo tohoto kola SSB
ligy . S velkým odstupem zde vyhrál OK2PDZ, v KVPA se mu už tolik
nedařilo. Třeba to bylo i tím, že v neděli u nás kulminovala bouř
ková činnost, já sám jsem se pro blesky a hromy ani neodvážil při
pojit antenu k zařízení a proudy vody mne ještě v 10 hodin zcela
promočily při nastupování do auta při odjezdu na Moravu. Společně
se Standou-OK1AU jsme se při návratu zastavily na letišti PACOV.
 Ale ani zde nám počasí nepřálo - v době našeho příjezdu se nad
letištěm křižovaly blesky, silný vítr hnal spousty deště. To bylo
jenom malé odbočení od základního tématu.
To byl možná tedy důvod, proč se zatím v KVPA nepodařiloĺ
dosáhnout počtu 100 účastníků na jedno kolo. Slíbené vydáníĺ
diplomu S-OK-CW zdarma nám tedy zatím nehrozí. Za splněníĺ
podmínek ve více kolech však už bylo několik diplomů vydáno.
Mezi zaslanými hlášeními se objevilo i dost značek poprvé a kĺ
mému podivu byla tato hlášení zcela vpořádku ( ve velké většině ).
Naopak dost stálých účastníků mi zase poslalo hlášení v takovéĺ
formě, že mne to občas dohání k pochybám o zdravém rozumu !! Jeĺ
to Sysyfova práce: neustále opakovat a připomínat základníĺ
pravidla - čitelné psaní, přehlednost, obsahová správnost atd.
Představte si sebe na místě vyhodnocovatele a kupu více než 100
různých rukopisů a snad to bude trochu jasnější. Všem, kteří mají
zájem, rád pošlu podmínky včetně vzoru hlášení, případně i výsled
kové listiny, pokud si pošlete SASE + 3 Kč známku.
Několik poznámek v hlášeních se týkalo provozu QRP stanic v závo
dech, třeba vyhrazení jakéhosi segmentu pro tyto stanice. Já si
ale myslím, že pokud někdo pracuje s QRP, musí být daleko bystřej
ší a rychlejší při pohybu po pásmu. Zdlouhavé a s chybami opako
vané volání asi nepřinese mnoho zdaru. Spojení se dá i takto udě
lat (pokud někdo stojí třeba o váš násobič ) ale nebude jich také
asi tolik, jak by si někdo třeba přál. Pokud navíc váš TRX někde
jinde poslouchá a vysílá, je neúspěch zaručen. Když ještě váš SSB
signál nemá potřebnou dynamiku a kvalitu, těžko se ladí nebo modu
lace připomíná chrapot otce Furry z pevnosti Boyard, nedivím se
nespokojenosti s výsledkem. Dnes již dost - né li většina stanic
používá různá tovární zařízení. Zde si může dnes amater najítĺ
svoje pole na experimentování, když stavba celého zařízení už se
moc nenosí (z mnoha důvodů).Dlouhé hovory, kdy se probírá několik
druhů mikrofonů, nastavuje se ALC, anteny atp. lze tedy zhodnotit
v těchto dvou závodech. To jsou ale jenom moje nápady , každý se
asi stejně zachová podle své povahy.
Pro tento měsíc asi ode mne všechno. Doufám, že získáte své známé
kteří zatím o těchto soutěžích nevědí ( nebo váhají, nebo se jim
jenom nechce vstávat o víkendu v 6hod ráno ) pro naše závody.
Naslyšenou 3.a 4. září v dalších kolech SSB ligy a KVPA.
  Vyhodnotil: 21.8.1994        Karel Křenek OK1HCG


 

Konverze do HTML OK1ZIA