Výsledková listina z SSB ligy - červenec 2000

                 QRO
    --------------------------------------------------------
     1. OK2KLD 108x65=7020     27. OK1KCF 78x51=3978
     2. OK2BMI 106x63=6678       OK1KZ
     3. OK2BRX 96x62=5952     28. OK1IWI 78x50=3900
     4. OK1DRZ 102x58=5916     29. OK1FCR 76x51=3876
     5. OK1FLX 96x60=5760       OK1USU
     6. OK1AYY 93x60=5580     30. OK2LF 74x50=3700
     7. OK2PIM 91x61=5551     31. OK2BTK 70x50=3500
     8. OK1DQP 92x60=5520     32. OK1FMG 69x48=3312
      OK2BKP           33. OK1AXG 69x47=3243
     9. OK2BGA 92x59=5428     34. OK1SRD 69x45=3105
    10. OK1DKA 92x58=5336     35. OK1LO 67x46=3082
    11. OK1FBW 90x59=5310     36. OK1PDQ 65x47=3055
      OK2PHI           37. OM3WOR 69x44=3036
    12. OK2KFK 88x60=5280     38. OK1ARQ 64x44=2816
    13. OK2BME 89x59=5251     39. OK2VP 63x44=2772
    14. OK1EV  90x58=5220     40. OK1DZ 64x43=2752
    15. OK1WB  89x57=5073     41. OM4KK 61x45=2745
    16. OM2AWX 88x57=5016     42. OK2ON 60x41=2460
    17. OK1PI  87x56=4872     43. OK1AXX 57x41=2337
    18. OK1AMM 90x53=4770     44. OK2BBR 56x38=2128
    19. OM2HH  85x56=4760     45. OM7VF 51x36=1836
    20. OM7AXL 73x61=4453     46. OK1VHV 50x35=1750
    21. OK1JPO 85x52=4420     47. OK2STM 50x34=1700
    22. OK1AEE 84x52=4368     48. OK2PCO 46x34=1564
    23. OK1AN  79x55=4345     49. OK1DBF 46x33=1518
    24. OK1JIM 79x53=4187     50. OM3TLE 45x33=1485
    25. OK1MOW 76x55=4148     51. OK1IWR 40x29=1160
    26. OK1FRO 79x52=4108      celkem 55 stanic


                 QRP
    ---------------------------------------------------------
     1. OK1DDP 78x54=4212      3. OK2CVA 64x43=2572
     2. OK1DVX 65x46=2990      4. OM2AM 53x38=2014

                  SWL
   -----------------------------------------------------------
    1. OK1-34813 Křivohlavá Kateřina P 8    156x50=7800
    2. OK1-35625 Bílková  Hana   Bystřany  69x35=2415

   Připomínky vyhodnocovatele:
 Zpět ke kolu 06.00 : opožděně jsem dostal hlášení od OK1FLX, OK1TIC, OK2VVN
 OK2BRQ, OK2BBR a OK2KRT, většina uvízla v OK0PHL, příčiny již byly rozebrány
 v příslušných rubrikách a snad se tato situace nebude opakovat...
 Výsledky jsem doplnil do celoročního přehledu. S tím se budete moci seznámit
 hned, jak jej zpracuji - i v tomto případě se mnou mějte trochu strpení, než
 doženu skluz, který vnesla moje nepřítomnost v OK.
 Uzávěrka tohoto kola byla den po mém odjezdu na dovolenou, takže tentokrát
 se k vám dostávají proti normálu dost opožděně. Opakovat by se to mohlo snad
 až zase o prázninách 2001...
 I hlášení došlá poštou měla některé nedostatky (ve formě nebo obsahu) a byla
 od OK2BME, OK1AMM, OK1FRO, OM4KK, OK2PCO a OM2AM.
 Červencovým kolem se otevřel další ročník SSBLigy, a dochází zde k jedné
     podstatné změně: pořadatelem se od 1.7. 2000 stává

         Klub přátel telegrafie - OK / TFC .

    Na propozicích se pro účastníky závodu nic jiného nemění.
 ***************************************************************************
 Všechny případné dotazy rád zodpovím. Pokud chcete odpověď poštou, nezapo-
       meňte přiložit SASE nebo známky na odpověď!
 V platnosti i nadále zůstává moje e-mailová adresa = ok1hcg@qsl.net = kam mi
 můžete i nadále posílat výsledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemáte PR.
 ****************************************************************************

 V Praze, 14.8. 2000                vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA