Výsledková listina z SSB ligy - září 2000

                 QRO
    --------------------------------------------------------
     1. OK1WB 122x75=9150     32. OK1FMG 86x52=4472
     2. OK1DRZ 113x72=8136     33. OK1IWI 83x52=4316
     3. OK1PI 118x69=8073     34. OK1DRU 83x51=4233
     4. OK2KLD 112x67=7504     35. OK2PTS 79x51=4029
     5. OK1EV 113x65=7345     36. OK1MMN 82x49=4018
     6. OK2BMI 107x67=7169     37. OK2AJ 78x47=3666
     7. OK1DUO 110x63=6930     38. OK2CVA 74x46=3404
     8. OK1DKA 105x63=6615     39. OK2BTK 75x44=3300
      OK2BKP           40. OK1USU 71x46=3266
     9. OK1FCR 105x62=6510       OK2SMS
    10. OK1MOW 103x63=6489     41. OK1MJA 70x46=3220
    11. OK2SGY 104x61=6344     42. OK1ZOR 72x44=3168
    12. OK2CMW 102x62=6324     43. OK1FHP 67x46=3082
      OM7AXL           44. OM8AQ 68x45=3060
    13. OK1DQP 100x61=6100     45. OK1ARQ 71x42=2982
    14. OK1AEE 101x59=5959     46. OK2BJK 70x42=2940
    15. OK1WJW 99x60=5940     47. OM3QQ 64x45=2880
    16. OK2EC  97x61=5917     48. OK1DBF 60x45=2700
      OK2PIM           49. OM7VF 63x42=2646
    17. OK2PHI 98x59=5782     50. OK1DPA 61x42=2562
    18. OK2BGA 97x59=5723     51. OK1JVY 63x39=2457
    19. OK2UQ  98x58=5684     52. OK2BBR 58x40=2320
    20. OK1KTW 93x61=5673     53. OK1ZML 53x40=2120
    21. OK2ZJ  98x57=5586     54. OK1VHV 52x39=2028
    22. OK1AN  97x56=5432     55. OK2PCO 50x39=1960
    23. OK2TRV 95x57=5415     56. OK1DZ 52x37=1924
      OK2VP           57. OK1SRD 50x32=1600
    24. OK1JIM 93x58=5394     58. OK1KUH 42x38=1596
    25. OK1HAI 94x57=5358     59. OM3CAZ 48x32=1536
    26. OK1FNX 95x55=5250     60. OK1FOG 37x29=1073
    27. OK1FUU           61. OK1DBF 32x26= 832
    28. OK1KCF 89x58=5162     62. OK1PDQ 26x24= 624
      OK1KZ           63. OM3KKF 20x17= 340<om7py>
    29. OK2HI  91x55=5005     64. OK1DOL 18x16= 288
    30. OK2CVH 86x55=4730     65. OM1AXO 8x 9= 72
    31. OK2KFK 84x55=4620       celkem 72 stanic

                 SWL
   -----------------------------------------------------------
    1. OK1-35535 Přibyl Miroslav Říčany    185x550175

   Připomínky vyhodnocovatele:
 K minulým výsledkům: škrtněte si na 45. místě stn. OK1DZ a jeho výsledek !!
 Hlášení bylo odesílatelem zaměněno, já jsem si navíc nevšiml opakovaného
 výskytu této značky na 61. místě (který zůstává a platí) !
 Tentokrát pouze jedno opožděné hlášení: v QRO kategorii od OK2BJK 2214.

 I tento měsíc byla poštou došlá hlášení s nedostatky (ve formě nebo obsahu)
 ale bylo to pouze od OK2HI a OK1AN.

 Příští kolo SSB_LIGY se koná 7.10.2000 v době od 06.00-08.00 místního času
 ****************************************************************************
   Od 1.7. 2000 došlo k jedné podstatné změně: pořadatelem závodu je 
           KLUB PŘÁTEL TELEGRAFIE OK / TFC
      Na propozicích se pro účastníky závodu nic nemění.
 ****************************************************************************
 Všechny případné dotazy rád zodpovím. Pokud chcete odpověď poštou, nezapo-
       meňte přiložit SASE nebo známky na odpověď!
 V platnosti zůstává moje e-mailová adresa =  ok1hcg@qsl.net  = kam mi
 můžete i nadále posílat výsledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemáte PR.
 ****************************************************************************

 V Praze, 17.9. 2000                vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA