Výsledková listina z SSB ligy - říjen 2000

                 QRO
    --------------------------------------------------------
     1. OK2HI 119x74=8806     33. OK1FNX 89x60=5340
     2. OK1PI 111x71=7881     34. OK1AEE 90x59=5310
     3. OK2KLD 117x67=7839     35. OK2PHI 87x61=5307
     4. OK2CMW 110x71=7810     36. OM7AG 88x60=5280
     5. OK1DRZ 113x68=7684     37. OK2AJ 86x58=4988
     6. OK2VH 108x71=7668     38. OK1FOG 84x59=4956
     7. OK2WM 105x73=7665     39. OK2ON 82x60=4920
     8. OK1FCR 106x71=7562     40. OK1JPO 81x60=4860
     9. OK1WB 108x70=7560     41. OK1HAI 82x59=4838
    10. OK1EV 106x71=7526     42. OK2SMS 80x57=4560
    11. OK1DQP 103x71=7313     43. OK1DRU 81x55=4455
    12. OK2BMI 109x67=7303     44. OM8HG 76x57=4332
    13. OK1DEH 103x70=7210     45. OK2ZJ 80x53=4240
    14. OK2KQM 106x68=7208     46. OK1FMG 75x56=4200
    15. OK1FUU 103x68=7004     47. OM8AQ 75x55=4125
      OK2BKP           48. OK1DPR 72x57=4104
    16. OK1FLX 102x68=6936     49. OM3PQ 73x54=3942
    17. OK2TRV 101x66=6666     50. OM3CAZ 72x52=3744
    18. OK1AN  99x66=6534     51. OK1LO 72x51=3672
    19. OK1KA  96x68=6528     52. OK1SI 71x51=3621
      OM8AA           53. OK2VP 69x51=3519
    20. OK1FBW 96x67=6432     54. OK1USU 67x50=3350
    21. OK1DKA 97x66=6402     55. OK2BBR 64x51=3264
    22. OK2UQ 100x64=6400     56. OK1HL 66x48=3168
    23. OK1MOW 96x66=6336     57. OK1DBF 65x48=3120
      OK2PTS           58. OK1IWI 65x47=3055
    24. OK1JIM 97x64=6208     59. OK1SRD 60x45=2700
      OK2BGA           60. OK1ZML 54x40=2160
    25. OM3YCZ 95x65=6175     61. OK1VHV 52x41=2132
    26. OK1CM  98x63=6174     62. OM3GW 53x40=2120
    27. OK2PIM 96x64=6144       OM3WOR
    28. OK2EC  91x65=5915     63. OM5MMM 50x38=1900
    29. OM7AXL 92x64=5888     64. OK1ARQ 44x35=1540
    30. OM4KK  90x65=5850     65. OK2PCO 44x34=1496
    31. OK1KCF 91x64=5824     66. OK1KQP 25x19= 475
      OK1KZ           67. OK2PLL 10x10= 100
    32. OK2YT  90x63=5670      celkem 73 stanic

                 QRP
   ---------------------------------------------------------
     1. OK2CVA 53x38=2014     2. OK1IF 51x3=1887

                 SWL
   ----------------------------------------------------------
    1. OK1-21960 Páv  Jan    Liberec 15  266x56=14896
    2. OK1-35223 Opata Jaroslav Praha 4    58x36= 2088

   Připomínky vyhodnocovatele:
 K minulým výsledkům: na 38. místě je OK2CVA = patří do QRP kategorie.
 Pozdě došlá hlášení byla od: OK1DPR = 5456, OK1AMM = 3850, OK2VH = 6804
 OK2BRX = 4876, OM3YCZ = 6592, všichni v QRO kategorii.
 I tento měsíc byla poštou došlá hlášení s nedostatky (ve formě nebo obsahu)
 ale bylo to pouze od OK2WTM, OK2KA a OM5MMM.

 Příští kolo SSB_LIGY se koná 4.11.2000 v době od 06.00-08.00 místního času
 ****************************************************************************
   Od 1.7. 2000 došlo k jedné podstatné změně: pořadatelem závodu je
           KLUB PŘÁTEL TELEGRAFIE OK / TFC
      Na propozicích se pro účastníky závodu nic nemění.
 ****************************************************************************
 Všechny případné dotazy rád zodpovím. Pokud chcete odpověď poštou, nezapo-
       meňte přiložit SASE nebo známky na odpověď!
 V platnosti zůstává moje e-mailová adresa =  ok1hcg@qsl.net  = kam mi
 můžete i nadále posílat výsledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemáte PR.
 ****************************************************************************
 V Praze, 23.10. 2000               vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA