Výsledková listina z SSB ligy - prosinec 2000

                 QRO
    --------------------------------------------------------
     1. OM5KP 114x76=8664     34. OK1HL 89x64=5696
     2. OK1PI 110x74=8140       OM4KK
     3. OK2KLD 111x72=7992     35. OM7AB 87x65=5655
     4. OK2BKP 108x73=7884     36. OK1PDQ 85x66=5610
     5. OK1FLX 111x71=7881     37. OK1KTW 90x62=5580
     6. OK2UQ 104x70=7820     38. OK1KC 89x62=5518
     7. OK2BMI 110x71=7810     39. OK1DPR 89x61=5429
     8. OM8AA 104x75=7800     40. OK1DOL 87x62=5394
     9. OK1DQP 105x74=7770     41. OK2VP 77x59=4543
    10. OK2PHI 106x73=7738     42. OK2VH 74x59=4366
    11. OK1FCR 108x70=7560     43. OK1MJA 73x57=4161
    12. OM7AXL 103x73=7519     44. OK1USU 72x56=4032
    13. OK1TIC 104x72=7488     45. OK2BBR 71x55=3905
      OM3YCZ           46. OK2LF 68x56=3808
    14. OK1WB 104x71=7384     47. OK1IWI 69x53=3657
      OK2PIM           48. OM3CAZ 64x48=3072
    15. OK2BGA 102x72=7344     49. OK2STM 61x50=3050
    16. OM8FF 100x71=7100     50. OK1ZOR 59x49=2891
    17. OK1MOW 101x70=7070     51. OK1AXG 63x45=2835
    18. OK1FUU 102x69=7038     52. OK1VHV 60x47=2820
    19. OK2ZJ  99x71=7029     53. OM4ADK 59x46=2714
    20. OK1HAI 102x68=6936     54. OK1DBF 60x48=2280
    21. OK1ZMS 100x69=6900     55. OK1FPS 54x40=2160
    22. OK2PTS 99x69=6831     56. OK1DAM 52x39=2028
    23. OM3PQ  96x71=6816     57. OK1ARQ 49x39=1911
    24. OK1JIM 99x68=6732     58. OK1LO 49x37=1813
    25. OK1AEE 96x69=6624     59. OK2PCO 45x40=1800
    26. OK1EV  97x68=6596     60. OK1IWR 48x36=1728
    27. OK2CMW 94x66=6204     61. OK1JXU 46x36=1656
    28. OK1FOG 93x66=6138     62. OM3PA 43x37=1591
    29. OM0ATP 91x67=6097     63. OM7YA 42x34=1428
    30. OK1DRU 95x63=5985     64. OK1EE 41x33=1353
    31. OK2SMS 90x65=5850     65. OM7AT 36x30=1080
    32. OK1MSP 93x62=5766     66. OM2AM 26x25= 650
    33. OK1BNS 92x62=5704     67. OK1XAV 13x12= 156
              celkem 70 stanic

                 QRP
   ---------------------------------------------------------
     1. OK1IF 70x52=3640     4. OK1HCG 38x28=1064
     2. OK2CVA 66x49=3234     5. OM8RA 34x28= 952
     3. OK1DVX 46x38=1748

                 SWL
   ----------------------------------------------------------
    1. OK1-35223 Opata Jaroslav  Praha 4   171x60=10260

   Připomínky vyhodnocovatele:
 K minulým výsledkům: jak jsem se minulý měsíc pochválil, tak se mi hned nás-
 ledně povedl malý lapsus: zařadil jsem několik stanic nesprávně = OK2VP pat-
 ří do KVPA, OK1AYY patří do KVPA, OK1ZML byl s 1950b v KVPA, patří do SSBL.
   Prosím, opravte si minulé výsledky, postiženým se omlouvám za chyby...
 Také HQ stanicím radioamatérských organizací v OK a OM a též do redakcí
 časopisů Radoamatér a Radiožurnál posílám výsledkové listiny pro zveřejnění
 ale to je zcela na jejich rozhodnutí (to se týká i formy a rozsahu). Jiné
                 možnosti nemám.
 Chci touto cestou poděkovat za všechna přání, která mnozí z účastníků našich
 závodů připojili k hlášením. I já přeji Vám všem příjemné a klidné prožití
 Vánočních svátků a do nového tisíciletí i století a roku 2001 hodně zdraví
                  a štěstí.
 Příští kolo SSB_LIGY se koná 6.1.2001 v době od 06.00-08.00 místního času.
 ****************************************************************************
   Od 1.7. 2000 došlo k jedné podstatné změně: pořadatelem závodu je
           KLUB PŘÁTEL TELEGRAFIE OK / TFC
      Na propozicích se pro účastníky závodu nic nemění.
 ****************************************************************************
 Všechny případné dotazy rád zodpovím. Pokud chcete odpověď poštou, nezapo-
       meňte přiložit SASE nebo známky na odpověď!
 V platnosti zůstává moje e-mailová adresa =  ok1hcg@qsl.net  = kam mi
 můžete i nadále posílat výsledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemáte PR.
 ****************************************************************************
 V Praze, 19.12. 2000               vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA