Výsledková listina z SSB ligy - leden 2001

                 QRO
    ------------------------------------------------------
     1. OK2PMS 133x77=10241    40. OM0ATP 94x62=5828
     2. OK2PI 130x76=9880     41. OK1AEE 94x61=5734
     3. OM5KP 128x77=9856       OM7AXL
     4. OK2HI 124x74=9176     42. OK1DOL 94x60=5640
     5. OK1DUO 123x74=9102     43. OK2VP 91x59=5369
     6. OK1FLX 126x71=8946     44. OK1MSP 87x58=5046
     7. OM8FF 119x73=8687     45. OM3PQ 84x56=4704
     8. OK1DQP 120x72=8640     46. OK1AMM 84x53=4452
     9. OK1WB 121x71=8591     47. OK1JXU 81x52=4212
    10. OK2BRX 117x73=8541     48. OK2QU 77x52=4004
    11. OK1FCR 119x71=8449     49. OK1JST 75x51=3825
    12. OK1DEH 118x71=8378     50. OK1BQT 72x51=3672
    13. OK2FNG 120x69=8280     51. OK1MJA 70x50=3500
    14. OK2KLD 119x69=8211     52. OK1HL 72x48=3456
    15. OK2BGA 113x71=8023     53. OK1USU 69x48=3312
    16. OM3YCZ 112x71=7952     54. OK1GI 70x47=3290
    17. OK2BMI 116x68=7888     55. OK1MKD 73x43=3139
    18. OK2UQ 112x70=7840     56. OM8AQ 69x45=3105
    19. OK1AN 111x70=7770     57. OK2KFK 68x44=2992
    20. OK1KUH 114x68=7752     58. OK1ZOR 64x45=2880
    21. OM8AA 106x73=7738     59. OK1AXG 65x43=2795
    22. OK2PHI 112x68=7616     60. OK2SJI 65x43=2795
    23. OK1BNS 110x67=7370     61. OK2BBR 59x42=2748
      OM5AMA           62. OK1LO 60x44=2640
    24. OM7AG 106x68=7208     63. OK1ONA 56x44=2464<ok1uzw>
    25. OM3WOR 107x67=7169     64. OK2ON 61x38=2318
    26. OK2KQM 110x65=7150     65. OK1KQP 52x39=2028
    27. OM7AB 103x69=7107     66. OK1JPO 52x38=1976
    28. OK1EV 109x65=7085     67. OK1FM 50x37=1850
    29. OK1ZMS 106x66=6996     68. OK1PDQ 49x36=1764
    30. OK2PIM 103x65=6695     69. OM7YA 49x34=1666
    31. OK2GG 106x63=6678     70. OK1DBF 46x36=1656
    32. OK2PTS 101x66=6666     71. OK2PCO 47x35=1645
      OM3PA           72. OK1VHV 43x33=1419
    33. OK1MOW 107x62=6634     73. OK2STM 45x31=1395
    34. OK1FOG 105x63=6615     74. OK1ARQ 40x33=1320
    35. OK2AJ 101x63=6363     75. OK1CDU 40x32=1280
      OK2LF           76. OK1IWI 37x29=1073
    36. OK2TRV 100x63=6300     77. OM3TLE 30x26= 780
    37. OM6TU 101x62=6262     78. OK1MYM 28x20= 560
    38. OK1FKV 102x61=6222
    39. OK1FUU 98x61=5978       celkem 82 stanic

                 QRP
   -----------------------------------------------------------
     1. OK1DDP 64x45=2880     2. OM7VF 53x39=2061

                 SWL
   ------------------------------------------------------------
     1. OK1-31341 Trávníček Zdeněk N.Hradek   91x56=5096
     2. OK1-35223 Opata Jaroslav  Praha 4   76x45=3420


   Připomínky vyhodnocovatele:
 K minulým výsledkům: opožděná hlášení OK1DZ<2516> OK1KZ<4200> OK1KCF<4070>
 Výsledek OK2UQ 104x70=7280 nikoliv 7820 jak bylo uvedeno v hlášení < vadné
 násobení či překlep, který jsem nezjistil...>.
 Podmínky šíření jste si vesměs pochvalovali, počet spojení vítěze tomu též
 nasvědčuje.
 Já si zase pochvaluji stále se zvyšující počet účastníků, kteří k zasílání
 výsledků využívají mimo PR také InterNet. S poštou zasílanými hlášeními mám
 v několika připadech opakovaně problémy, ale to se dá překonat. Škoda je jen
 peněz za poštovné hlavně ze Slovenska, odkud zaslání každého hlášení stojí
 cca 10 Sk - o to více si cením těchto pravidelných účastníků !!

 Příští kolo SSB_LIGY se koná 3.2. 2001 v době od 06.00-08.00 místního času.
 ****************************************************************************
 Všechny případné dotazy rád zodpovím. Pokud chcete odpověď poštou, nezapo-
       meňte přiložit SASE nebo známky na odpověď!
 V platnosti zůstává moje e-mailová adresa =  ok1hcg@qsl.net  = kam mi
 můžete i nadále posílat výsledky z SSBLigy, dotazy atd., pokud nemáte PR.
 ****************************************************************************
 V Praze, 21.1. 2001               vyhodnotil: Karel OK1HCG

Konverze do HTML OK1ZIA