SSB liga

SSB Liga

Pořadatel:OK1MZM
Doba konání:První sobota v měsíci, 07.00-09.00 místního času v ČR a SR.
Druh provozu:Pouze spojení 2xSSB
Pásmo:3.620-3.650 kHz a 3.700-3.775 kHz
Stanoviště:Veškeré RF vybavení stanice použité v závodě musí být umístěno v kruhu o průměru 500m. (platí od roku 2021)
Kategorie:
 • QRP - příkon max. 10W/5W výkon
 • QRO - výkon podle op. třídy (doporučen 100W)
 • SWL - Posluchači mohou každou stanici započítat jen jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice. Pokud jsou tedy zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body. Odposlechem jednoho kompletního spojení lze tedy získat maximálně 2 body a 2 násobiče. Počet výskytu stejné call jako protistanice není omezen.
Výzva:Výzva SSB Liga
Předávaný kód: RS a okresní znak (příklad: 59 DPM)
Bodování:Za úplné QSO 1 bod, neúplné se nepočítá. QSO se stanicemi mimo uzemí OK/OM se nepočítá.
Násobiče:Okresní znaky včetně vlastního (vlastní okres platí také jako násobič i pokud jej stanice nezíská od jiného účastníka závodu)
Deníky:Pro kategorie QRP a QRO je od povinné zaslat deník ve formátu Cabrillo. Deník se zasílá přes webové stránky závodu nejpozději v pátek po závodě. Uznávají se pouze spojení oboustranně kompletní a správná. Spojení se stanicemi, které neposlaly log, se započítávají, pouze pokud se objevily v denících nejméně 3x.
Kategorie SWL zasílá jen hlášení s uvedeným výsledkem.
Výsledek:Prostý součin bodů a násobičů po vyhodnocení. U kategoris SWL si pořadatel může vyžádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí je konečné. Z měsíčních výsledků bude sestaven přehled celoroční aktivity. Do celoročního výsledku se započítává pouze deset nejlepších měsíčních výsledků.

Adresa pro korespondenci (připomínky a poznámky k závodu)

E-mail:ok1mzm@gmail.com

Příklad deníku (Cabrillo)

START-OF-LOG: 3.0
CATEGORY-POWER: QRP
EMAIL: OK3KW@SEZNAM.CZ
SOAPBPOX:
QSO: 3500 PH 2016-12-03 0602 OK3KW    59 BRA  OK5AW     59 FJI     
QSO: 3500 PH 2016-12-03 0603 OK3KW    59 BRA  OK1ABV    59 BKH     
QSO: 3500 PH 2016-12-03 0604 OK3KW    59 BRA  OK1AY     59 DDO     
QSO: 3500 PH 2016-12-03 0606 OK3KW    59 BRA  OM2RL     59 SKA     
...
END-OF-LOG: 

Poznámky:

73! Miloš, OK1MZM